कक्षा १२ को मौका परीक्षा फाराम भर्ने सूचना !

कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षामा सम्मिलित भइ एक विषय अनुत्तीर्ण भएका र कक्षा ११ उत्तीर्ण भइसकेका विद्यार्थीहरुले मौका परीक्षाको आवेन फाराम यही असोज १४ गतेभित्र भरिसक्नुपर्ने भएकोले विद्यालयमा तत्काल सम्पर्क गर्न सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।
परीक्षा २०७३ कात्तिक ६ गते हुनेछ ।

Leave us a Comment