वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा विद्यालयमा अन्तर बिद्यालय हाजिरिजवाफ

विद्यालयको वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा विद्यालयमा अन्तर बिद्यालय हाजिरिजवाफ प्रतियोगिता आ..