दोश्रो त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना

rrr

स्रोतकेन्द्र स्तरीय परीक्षा समितिको मिति २०७३ कात्र्तिक २४ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार यस विद्यालयको शैक्षिक सत्र २०७३ को दोश्रो त्रैमासिक परीक्षा यही २०७३ मंसिर १९ गते आइतबारदेखि सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

rrr

Leave us a Comment