विद्यालयको त्रैमासिक नतिजा अब SMS मार्फत थाहा पाउन सकिने

विद्यायलयमा अध्ययनरत कक्षा नर्सरी देखि १० सम्मका सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुको त्रैमासिक परीक्षाको विवरण आफ्ना अभिभावकहरुले मोबाइलबाट एसएमएस मार्फत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । विद्यार्थीका बाबुआमा तथा अभिभावकहरु गाउँबाट काठमाडौं लगायत अन्यत्र गइ बसोबास गर्ने गरेको अवस्थामा उहाँहरुको सुबिधालाई लक्षित गरी यो सुबिधा ल्याइएको भए तापनि विद्यालयमा नगइकनै परिवारका अन्य सदस्यले आफ्ना बालबालिकाको पढाइको स्तर के कस्तो छ भनि तुरुन्तै थाहा पाउन यो व्यवस्था उपयोगी हुने विद्यालयले अपेक्षा गरेको छ । नेपाल नेलिकम, एलसेल तथा स्मार्ट फोन मार्फत यो सुबिधा उपयोग गर्न सकिनेछ । जसको लागि आफ्नो मोबाइलको मसेज बक्समा गई निम्न प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।

आफ्ना बालबालिकाको प्रथम त्रैमासिक परीक्षा २०७३ को नतिजा सम्बन्धि जानकारी यहाँको मोबाइल मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसको लागि कक्षा र रोल्नंलाई सिनं कायम गरिएको छ ।
प्रक्रिया थाहा पाउनुहोस् : Type THS<space> SN and send to 33001
Class Nursery : NU001
Class UCED: UC001
Class 1: 01001
Class 2 : 02001
Class 3 : 03001
Class 4 : 04001
Class 5 : 05001
Class 6(Nepali) : 6N001
Class 6 (English) : 6E001
Class 7 (English): 7E001
Class 7 (Nepali) : 7N001
Class 8 (English) : 8E001
Class 9 (Nepali) : 9N001
Class 9(English) : 9E001
Class 10 (Active) : 10A01
Class 10 ( Energetic) 10E01

यो हरेक कक्षाको रोल. 1 को SN हो ।

अन्तिम २ अंकले विद्यार्थीको रोल्नं. लाई जनाउँछ ।

Leave us a Comment