Course Coverage Plan (Draft)

कक्षा १ देखि १० सम्म प्रथम, द्धितीय र अन्तिम परीक्षाको लागि हरेक विषयको पठनपाठन गर्ने पाठ तथा एकाइहरु छुट्याइएको छ । यसको अध्ययन गरि आवश्यक सुझाव दिनु हुन अनुरोध छ ।

Click here to download file : Course Coverage Plan

 

Leave us a Comment